ČO SME POSTAVILI
(2/3)

1 | 2 | 3

Zberňa surovín a.s. Žilina
Zberne surovín Žilina Renault Žilina 1 Renault Žilina 2 Prestavba starej Tesly
Bratislava
        
Colspedia - Žilina Administratívna budova
Sibastav
Admin. budova 2
Sibastav
Admin. budova 3
Sibastav
       
Budova ISTTROBANKY a.s. pobočka Žilina Soza
Istrobanka Žilina Soza - Bratislava Slovnaft - č.s. Púchov Rod.dom - Pov. Bystrica
       
21 radov.domov
Pekná cesta - Bratislava
37-byt. dom
s podzemnou garážou
Dlhé diely Bratislava
5 bytových domov
Bratislava - Kramáre
Apart.dom Štrba
       
Byt.domy a podzem.garáže
Bratislava - Lamač
Bytové domy - Slávičie údolie
Bratislava
Bytový dom - Sokolská ulica
Bratislava
Cemdesign Trenčín
výrob.hala a admin.budova

1 | 2 | 3